Tantárgyháló műhely

2014.02.13

Időpont: 2014. február 22., szombat

Helyszín:  Magyar Tanyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Strossmayer u. 11.

A Vajdasági Módszertani Központ és a Magyar Tanyelvű Tanítóképző Kar szervezésében kerül sor a Tantárgyháló műhelyre, amelyre a 2013. évi Tantárgyháló verseny résztvevőit, a 2014. évi Tantárgyháló potenciális résztvevőit és a tudományos kutatás iránt érdeklődő tanulókat és mentortanáraikat várjuk. A rendezvény célja, hogy ösztönözze és segítse a kutatómunkát a tanulók, ill. a mentorálást a tanárok körében. A szakmai program keretében előadásokra és műhelymunkára is sor kerül, amelyek során a következő témákkal fogunk foglalkozni: a kutatás tervezése és felépítése, tartalmi és formai követelmények, források keresése és kezelése, kutatási módszerek, eredmények bemutatása, hogyan kell jó tanulmányt és tudományos esszét írni, hogyan kell jó prezentációt készíteni a kutatómunkáról. Az előadók és foglalkozásvezetők a Tantárgyháló versenybizottságának tagjai, hazai kutatók, PhD hallgatók. A munka kettő, azaz tanári és tanulói csoportban folyik. A részvétel ingyenes, viszont a létszám korlátozott. A jelentkezéskor a Tantárgyháló versenyen résztvevő tanárok és tanulók előnyben részesülnek.

Kérjük, hogy részvételi szándékát személyesen jelezze, mind a tanár, mind a tanuló, az ujkep.modszertani@gmail.com e-mail címen 2014. február 17., hétfőig. A jelentkezéskor írja meg a következőket: teljes név, tanuló vagy tanár, tanár esetében oktatott tantárgy(ak), telefonszám, e-mail cím, iskola neve, helység.

PROGRAM:

9:30 – 10.00 Érkezés, regisztrálás

10:00 – 10:15 A résztvevők üdvözlése, a program céljainak és menetének ismertetése – DR. MÉSZÁROS ZOLTÁN, SZÁLAS TÍMEA

TANÁROK CSOPORTJA:

10:15 – 11:45 A kutatás és a kutatási terv előkészítésének módszertana, előadó: TAKÁCS IZABELLA magiszter, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar tanára

12:00 – 13:30 A versenyzésre születni kell – de tanulni is muszáj, előadó: SZÓRÁD ENDRE, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium tanára

TANULÓK CSOPORTJA:

10:15 – 11: 45 A kutatás mint szervezett kíváncsiság, előadó: DR. MÉSZÁROS ZOLTÁN, a Szabadkai Levéltár munkatársa és a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium tanára

12:00 – 13:30 Ön mit gondol? A kérdőívezéssel kapcsolatos legfontosabb ismeretek, előadó: BÉRES ZOLTÁN, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium tanára

13:30 – 14:00 A rendezvény zárása

 

AZ ELŐADÁSOK ÉS MŰHELYMUNKÁK ÖSSZEFOGLALÓI

TAKÁCS IZABELLA: A kutatás és a kutatási terv előkészítésének módszertana

A képzés arra kíván rámutatni, hogy a mentor-tanár miként segíthet diákjának/diákjainak az ötletterv kialakításában, az anyag gyűjtésében és a helyes felhasználási módszerek megtalálásában. Ismerteti a tudományos munka formai és tartalmi követelményeit, valamint a dolgozatírás lényeges mozzanataira mutat rá. Az eddigi Tantárgyháló versenyeken látott, hallott és olvasott munkák erényeit és hiányosságait is ismerteti a felkészítő tanároknak, ami fontos a további eredményes munka megvalósításához. Keresi a választ a „milyen legyen a jó bemutató?” kérdésre.

SZÓRÁD ENDRE: A versenyzésre születni kell – de tanulni is muszáj

Milyen szerepe van a mentornak a tehetségsegítésben? A már felismert tehetség képességeinek a kibontakoztatásában miért fontos elsősorban a versenyeztetés? Hogyan hat egymásra az együttműködés, a csapatmunka és a versenyhelyzet? Születni kell a versenyzésre, másrészt meg kell tanulni azt. Azok a gyerekek, akik reális önismerettel, és ezzel együtt megfelelő önbizalommal rendelkeznek, és a versenyhelyzet növeli a teljesítményüket, a megemelkedett adrenalinszint sarkallja őket, jó versenyzőkké válhatnak, ha megtanulják kezelni a sikert és a kudarcot egyaránt. Erre tanítani kell őket. Akkor szerencsés egy pedagógusi pálya, ha nem torpan meg, hanem folyamatosan fejlődik, alakul. A legfontosabb tapasztalatom, hogy rengeteget tanulhatunk a fiataloktól: az is tanulás, ha egy gimnazistával tudok beszélgetni, hiszen így könnyebben megérthetem a következő generáció életét és problémáit, eszközhasználatát és gondolkodásmódját. Fontos, hogy legyen meg a bátorsága mindenkinek ahhoz, hogy egyszer próbára tegye magát. Ady Endre írja: „Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek.” Tanítani, segíteni, támogatni hálás feladat.

DR. MÉSZÁROS ZOLTÁN: A kutatás mint szervezett kíváncsiság

A foglalkozás 3×30 perces időbeosztással a következő témákkal foglalkozik:

1. A tanulás és kutatás, a versenyzés és kutatás, mit, miért, hogyan tanulni, kutatni. Hogyan tegyem tartóssá a kutatásom eredményeit?

2. rész: Hogyan közöljem a kutatásom eredményeit? Mi a tanulmány, hogyan épül fel, hogyan írhatok én is tanulmányt?

3. rész: Hogyan adjam elő a tudásom, hogyan lehet érdekesen beszélni a kutatásomról? Hogyan csináljak jo prezentációt?

BÉRES ZOLTÁN: Ön mit gondol? A kérdőívezéssel kapcsolatos legfontosabb ismeretek

A műhelymunka 2×45 perces időbeosztással valósul meg és a következő témákat fedi:

1. Milyen esetben kérdőívezzünk?

2. A kérdőívezés előkészítése (a célcsoport kiválasztása, a kérdőív összeállítása)

3. A kérdőívezés

4. Az eredmények feldolgozása (a kérdőívek kódolása (adatbevitel), táblázatok és grafikonok)

5. Statisztika (alapfogalmak, grafikontípusok. néhány furcsaság a statisztikában)

6. Elemzés

Módszer: Hogy a nevéhez híven igazi műhely legyen, közösen ki fogunk dolgozni egy kérdőívet, és megtervezzük a kérdőívezés végrehajtását.szólj hozzá!
Első kör
Az ötletterveket 2023. november 24.-ig várjuk.
Második kör
A második körben az ötlettervek kivitelezése történik, amelyekről pályamunkában – írott (dolgozat), vagy mozgóképi (videó) megjelenítésű - számolnak be a pályázók. A munka tartalmazza a kutatási téma elméleti hátterét, valamint a szerzett ismeretek, kutatási eredmények leírását, összegzését, illetve a felhasznált források megnevezését. A pályamű eljuttatásának határideje: 2024. február 23.
Harmadik kör (döntő)
A harmadik körben a döntős versenyzők személyesen vagy videó-felvételen keresztül bemutatják projektjük termékét, összefoglaló projektbeszámolót készítenek, megvédik munkájukat, bizonyítják céljaik elérését, jártasságukat az általuk választott témában. A döntő időpontja: 2024. április 12.
2013. Tantargyhalo. Minden jog fenntartva.