Díjnyertes pályázatok 2012

2012. október 13-án került sor a Tantárgyháló verseny zárórendezvényére Szabadkán. A döntőbe jutásért az általános iskolások csoportjában 17, míg a középiskolások csoportjában 21 diák versenyzett. A 13 diákot és 12 mentortanárt vendégül látó esemény résztvevői Csantavérről, Királyhalmáról, Palicsról, Óbecséről, Szabadkáról és Zentáról érkeztek. A Tantárgyháló harmadik fordulójában a pályamunkák szerzői bemutatták önálló kutatásukat és bizonyságot tettek szakmai jártasságukról a választott témában. Az általános iskolás csoport versenybizottságának munkájában Amstadt Aranka fizikatanár, Miskolci Izabella biológiatanár, Takács Izabella magiszter magyartanár és Béres Zoltán matematikatanár, a középiskolás csoport versenybizottságának munkájában pedig dr. Hózsa Éva magyartanár, Kovács Róbert földrajztanár, dr. Mészáros Zoltán történelemtanár, Szórád Endre kémiatanár és Simonyi Dénes informatikatanár vettek részt.

Általános iskolások csoportja

Középiskolások csoportja

Első kör
Az ötletterveket 2023. november 24.-ig várjuk.
Második kör
A második körben az ötlettervek kivitelezése történik, amelyekről pályamunkában – írott (dolgozat), vagy mozgóképi (videó) megjelenítésű - számolnak be a pályázók. A munka tartalmazza a kutatási téma elméleti hátterét, valamint a szerzett ismeretek, kutatási eredmények leírását, összegzését, illetve a felhasznált források megnevezését. A pályamű eljuttatásának határideje: 2024. február 23.
Harmadik kör (döntő)
A harmadik körben a döntős versenyzők személyesen vagy videó-felvételen keresztül bemutatják projektjük termékét, összefoglaló projektbeszámolót készítenek, megvédik munkájukat, bizonyítják céljaik elérését, jártasságukat az általuk választott témában. A döntő időpontja: 2024. április 12.
2013. Tantargyhalo. Minden jog fenntartva.