TANTÁRGYHÁLÓ 2016/2017 Felhívás

2016.12.26

Célcsoport: általános iskolás felsős és középiskolás diákok, a pályamunkát legfeljebb két diák írhatja együtt.

Kategóriák: általános és középiskolás.

Pályázat tárgya: önálló kutatás tervezése, megvalósítása és összefoglalása írásbeli pályamű formájában, valamint a kutatás bemutatása és a témában való jártasság bizonyítása a záró rendezvény keretében.

A pályázat célja: önálló kutatások ösztönzése a diákok körében, a tudományterületek közötti összefüggések keresése, a matematikai, természet- és társadalomtudományi ismeretek szintézise, a kreativitás és az előadói képességek fejlesztése.

Jelentkezési határidő:

–        ötlettervek beküldése: 2017. január 23. hétfő

–        pályaművek eljuttatása: 2017. március 20. hétfő

–        döntő: április második fele/május első fele

Jutalmak: a döntőben helyezést elérő pályázatok szerzői, illetve témavezetőik külön-külön mindkét kategóriában pénzjutalomban részesülnek.

–        I. díj 10000 dinár

–        II. díj 7000 dinár

–       III. díj 4000 dinár

–        Közönségdíj: könyvvásárlási utalvány 2000 dinár értékben

 

Az Új Kép folyóirat 19. tanulmányi versenye, a Tantárgyháló a jelenségek, események, törvényszerűségek közötti összefüggések felfedezésére és tanulmányozására ösztönzi a pályázókat. A projektszerű megközelítést szorgalmazzuk, amelyben a megtapasztalás, az élmény, a tett kap hangsúlyt. A pályamunkák megírásához önálló kutatást kell végezni, azaz nemcsak internetes források, hanem nyomtatott kiadványok (könyvek, folyóiratok, újságok stb.) olvasása, megfigyelések, kísérletek, felmérések, szakemberekkel készített interjúk, levéltári kutatások stb. szükségesek. A pályázóknak javasoljuk az együttműködést valamely intézménnyel (pl. könyvtár, múzeum, levéltár stb.) vagy szakemberrel a kutatás során.

A pályaművek terjedelmét illetően az általános iskolások számára 5 gépelt oldal, a középiskolások számára pedig a 12 oldal javasolt. Ez a terjedelmi korlát magára a szöveges részre vonatkozik, a mellékletre (táblázatok, grafikonok, képek stb.) nincsenek korlátok.

Természetes elvárásunk, hogy a pályamunka kizárólagosan a Tantárgyháló versenyre készüljön és eredeti szöveg legyen.

Jelentkezési adatlap letöltése

 

A TÉMAVÁLASZTÁS ezúttal sem kötött. A kutatási terület meghatározásának egyetlen feltétele, hogy egy fogalompár, fogalomkettős legyen a vizsgálat fókuszában, a fogalompár köré épüljön a munka. Egy kis leleményességgel/kreativitással bármi, amit a diák/tanár izgalmasnak, aktuálisnak tart, kiváló téma lehet. Íme, néhány ötlet, amelyek között válogatva kijelölhető a feldolgozásra kerülő fogalomkettős:

 • vízhiány
 • műanyagok
 • felmelegedés
 • állatvédelem
 • matematikai módszerek
 • algoritmizálás
 • 3D nyomtatás
 • járvány
 • sugár
 • kert
 • LED
 • borsó
 • szabadság
 • novella
 • jelképek
 • vándorlás
 • túlnépesedés
 • szokások
 • kiegyezés
 • gazdasági növekedés
 • Közel-Kelet
 • szerzetes
 • kiadó
 • betyár

 

Természetesen a kutatás tárgyát képezheti egy általatok kialakított, a fentiek között nem szereplő fogalmakból kialakított kettős is!

A pályamű nem korlátozódhat kizárólag a természettudományok, a társadalomtudományok vagy csak a művészetek témakörére. Keresni kell az összefüggéseket, a kapcsolódási pontokat a különböző tudományterületek között!

A VERSENY MENETE három lépcsős.

Az első körben ötlettervet kell beküldeni a pályázati felhíváshoz mellékelt jelentkezési adatlapon, amely tartalmazza a választott fogalomkettőst és a tervezett kutatás leírását.

Az ötletterveket az ujkep.modszertani@gmail.com e-mail címre várjuk 2017. január  23-ig, hétfőig. A versenybizottság február elején értesíti a pályázókat az ötlettervek elfogadásáról, és azok megvalósítási folyamatáról egyenként írásbeli szakmai véleményt/útmutatót mellékel.

A második körben az ötlettervek megvalósítása történik, amelyről pályamunkában számolnak be a pályázók. Ez a munka tartalmazza a kutatás elméleti hátterét, valamint a megvalósítás és a kutatási eredmények leírását, összegzését, illetve a felhasznált források megnevezését. A pályázatokat postán a szerkesztőség címére (Vajdasági Módszertani Központ, Új Kép szerkesztőség, Ago Mamužić u. 13/II, 24000 Szabadka) és e-mailben az ujkep.modszertani@gmail.com címre is be kell küldeni. Határidő: 2017. március 20., hétfő. A versenybizottság április elején értesíti a pályázókat, hogy mely pályamunka szerzőit és mentorait várja az április végi/május elejei döntőre.

A harmadik körben a döntős versenyzők megvédik munkájukat, amelyhez plakátot vagy Power Point prezentációt kell készíteniük, de örömmel fogadjuk egyéb szemléltető eszközök alkalmazását is (pl. rövidfilm, makett, hanganyag stb.). Alapvető fontosságú, hogy a pályázók bizonyítsák tájékozottságukat és jártasságukat az általuk választott témában.

Információk a www.ujkep.net honlapon, illetve e-mailben az ujkep.modszertani@gmail.com címen, telefonon pedig a 064/2447155 számon kaphatók.

Jó témaválasztást, szárnyaló kreativitást, valamint izgalmas kutatómunkát kívánunk!

A Versenybizottságszólj hozzá!
Első kör
Az ötletterveket 2023. november 24.-ig várjuk.
Második kör
A második körben az ötlettervek kivitelezése történik, amelyekről pályamunkában – írott (dolgozat), vagy mozgóképi (videó) megjelenítésű - számolnak be a pályázók. A munka tartalmazza a kutatási téma elméleti hátterét, valamint a szerzett ismeretek, kutatási eredmények leírását, összegzését, illetve a felhasznált források megnevezését. A pályamű eljuttatásának határideje: 2024. február 23.
Harmadik kör (döntő)
A harmadik körben a döntős versenyzők személyesen vagy videó-felvételen keresztül bemutatják projektjük termékét, összefoglaló projektbeszámolót készítenek, megvédik munkájukat, bizonyítják céljaik elérését, jártasságukat az általuk választott témában. A döntő időpontja: 2024. április 12.
2013. Tantargyhalo. Minden jog fenntartva.