Tantárgyháló 2013

2013.03.26

 Célcsoport: általános iskolás felsős és középiskolás diákok. Kategóriák: általános és középiskolás, egyéni és csoportos. Pályázat tárgya: önálló kutatás tervezése, megvalósítása és összefoglalása írásbeli pályamű formájában, valamint a kutatás bemutatása és a témában való jártasság bizonyítása a zárórendezvény keretében. A pályázat célja: önálló kutatások ösztönzése a diákok körében, jelenségek és tudományterületek közötti összefüggések keresése, a természet- és társadalomtudományos ismeretek szintézise, kreativitás és előadói képességek fejlesztése.

Jelentkezési határidő:

 • ötlettervek beküldése: 2013. március 29.
 • pályaművek eljuttatása: 2013. június 10.

Az Új Kép folyóirat 16. tanulmányi versenye, a Tantárgyháló 2013 az összefüggések felfedezésére és tanulmányozására ösztönzi a pályázókat. A projektszerű megközelítést szorgalmazzuk, amelyben a megtapasztalás, az élmény, a tett kap hangsúlyt. A pályamunkák megírásához önálló kutatást kell elvégezni, azaz nem csak Internetes források, hanem nyomtatott kiadványok (könyvek, folyóiratok, újságok stb.) olvasása, megfigyelések, kísérletek, felmérések elvégzése, szakemberekkel készített interjú, levéltári kutatás stb. szükséges. Az elkészült pályamunkát a beadási határidőig (2013. június 10.) máshol nem lehet publikálni illetve más fórumokon, versenyeken nem lehet vele addig szerepelni.

A TÉMAVÁLASZTÁS ezúttal is teljesen szabad. Bármi lehet kiváló téma, például:

 • élőhely és annak élőlényeinek feltárása, ökológai változások, természetvédelem;
 • a globális felmelegedés mutatóinak helyi jellegű tanulmányozása – konkrét, lokális környezetszennyezõk hatásának összegzése, vagy kutatás a szilárd háztartási hulladék – „szemét” területén (mennyisége és összetétele) urbánus környezetben;
 • (helyi) irodalmár, festő, tudós, szakember, történelmi személyiség munkásságának kutatása;
 • településrész változásai, fejlődése, a település földrajzi, gazdasági, művelődési sajátosságai, változásai korokon keresztül, a település nyelvi „jeleinek” feltárása (hirdetőtáblák, falfirkák, hirdetőoszlopok nyelve), diáknyelv iskoládban, környezeted szimbólumrendszere;
 • archeológiai témák (őslények, az emberek által létrehozott kultúrák, eszközök, ősi művészet);
 • az irodalmi élet színterei, fejlődése, alakulása egy adott településen;
 • a tanulók nyelvekhez való viszonyulása (a környezet nyelve és az idegen nyelv), kétnyelvűség, nyelvjárások, diáknyelv stb. kutatása (kérdőívekkel, felmérésekkel);
 • földtani és talajtani témák;
 • népszokások, népművészeti alkotások;
 • fizikai, kémiai (anyagtani, statikai, elektromágneses, mozgással kapcsolatos, csillagászati, űrkutatási stb.) folyamat, jelenség széleskörű tanulmányozása;
 • matematikai, geometriai, logikai problémák;
 • kortárs kulturális témák (irodalom, film, színház, zene, festészet, szobrászat, építészet stb.);
 • gazdasági témák (ipar, kisipar, technológia, utazás, szállítás, munka hatékonysága, vezetés, szervezés, menedzsment, pénzügyek, tárgyalás, szerződések);
 • pszichológiai témák (érzékelés, érzések, gondolkodás, emlékezés, felejtés, tanulás, személyiség-, tömegpszichológia).

Természetesen a fentiek mindenféle kombinációja, ill. a nekünk eszünkbe sem jutók is a pályázat tárgyát képezik. Bármely téma esetében előnynek számít a természet- és társadalomtudományokból szerzett ismeretek integrálása.

A VERSENY MENETE három lépcsős.
Az első körben ötlettervet kell beküldeni, amely tartalmazza a választott témát és a tervezett kutatás leírását.

AZ ÖTLETTERVEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI:

 • Terjedelem maximum 1 (A4) oldal.
 • Tartalmaznia kell a kutatás, a majdani munka címét.
 • Tartalmaznia kell a lehetséges munka rövid, néhány soros leírását.
 • A tervezetből ki kell, hogy derüljön, hogy:
  • Miért kutat
  • Hogyan kutat
  • Kivel kutat (nem kötelező)
  • Milyen eszközöket használ (nem kötelező)
  • Mely nyomtatott forrásmunkát olvassa el és milyen további szakirodalmat használ
  • Ki(k) a mentora(i)
  • Mit vár a kutatástól, milyen eredményre számít. (Nem baj, ha a majdani eredmény nem esik egybe az elvárásokkal, ha a kutatás eredménye más értékes következtetésekre ad módot).

Az ötletterveket az ujkep.modszertani@gmail.com e-mail címre várjuk 2013. március 29-ig. A versenybizottság április folyamán értesíti a pályázókat az ötlettervek elfogadásáról. A második körben az ötlettervek megvalósítása történik, amelyről egy terjedelmesebb pályamunkában számolnak be a pályázók. Ez a munka tartalmazza a kutatás elméleti hátterét, valamint a megvalósítás és a kutatási eredmények leírását, egy összegzést, következtetést, illetve a felhasznált források megnevezését. A pályamunkák formai és szerkezeti követelményeit e-mailben juttatjuk el a versenyzőknek. A pályázatokat postán a szerkesztőség címére (Vajdasági Módszertani Központ, Új Kép szerkesztőség, Ago Mamužić u. 13/II, 24000 Szabadka) ÉS emailben az ujkep.modszertani@gmail.com címre is be kell küldeni 2013. június 10-ig. A versenybizottság augusztus végén értesíti a pályázókat, hogy mely pályamunka szerzőit és mentorait várja az októberi döntőre. A döntőre pályamunkánként max. 2-2 tanulót illetve mentort áll módunkban meghívni. A harmadik körben a döntős versenyzők megvédik munkájukat, amelyhez plakátot vagy Power Point prezentációt kell készíteni, de örömmel fogadjuk egyéb szemléltető eszközök, -módok alkalmazását is (pl. rövidfilm, makett, hanganyag stb.). Mindemellett fontosnak tartjuk, hogy a pályázók bemutassák alapos tájékozottságukat és jártasságukat a választott témában. A versenyről bővebb információ a www.ujkep.net honlapon, illetve e-mailben az ujkep.modszertani@gmail.com, telefonon pedig a 064/285-2083-as számon kapható.

Jó témaválasztást, ötletelést, valamint érdekes kutatómunkát kívánunk!szólj hozzá!
Első kör
Az ötletterveket 2023. november 24.-ig várjuk.
Második kör
A második körben az ötlettervek kivitelezése történik, amelyekről pályamunkában – írott (dolgozat), vagy mozgóképi (videó) megjelenítésű - számolnak be a pályázók. A munka tartalmazza a kutatási téma elméleti hátterét, valamint a szerzett ismeretek, kutatási eredmények leírását, összegzését, illetve a felhasznált források megnevezését. A pályamű eljuttatásának határideje: 2024. február 23.
Harmadik kör (döntő)
A harmadik körben a döntős versenyzők személyesen vagy videó-felvételen keresztül bemutatják projektjük termékét, összefoglaló projektbeszámolót készítenek, megvédik munkájukat, bizonyítják céljaik elérését, jártasságukat az általuk választott témában. A döntő időpontja: 2024. április 12.
2013. Tantargyhalo. Minden jog fenntartva.