Pályázati felhívás 2015

2015.09.10

Célcsoport: általános iskolás felsős és középiskolás diákok, a pályamunkát max. 2 diák írhatja együtt.

Kategóriák: általános és középiskolás.

Pályázat tárgya: önálló kutatás tervezése, megvalósítása és összefoglalása írásbeli pályamű formájában, valamint a kutatás bemutatása és a témában való jártasság bizonyítása a záró rendezvény keretében.

A pályázat célja: önálló kutatások ösztönzése a diákok körében, jelenségek és tudományterületek közötti összefüggések keresése, a matematikai, természet- és társadalomtudományos ismeretek szintézise, kreativitás és előadói képességek fejlesztése.

Jelentkezési határidő:

 • ötlettervek beküldése: 2015. szeptember 21. hétfő

 • pályaművek eljuttatása: 2015. november 9. hétfő

Jutalmak: a döntőben helyezést elérő pályázatok szerzői illetve mentortanáraik külön-külön mindkét kategóriában pénzjutalomban részesülnek.

 • I. díj 10000 dinár

 • II. díj 7000 dinár

 • III. díj 4000 dinár

 • Közönségdíj: meglepetés ajándék

A pályázat részletei és a jelentkezés módja a www.tantargyhalo.net honlapon.

Jelentkezési adatlap letöltése

 

Az Új Kép folyóirat 18. tanulmányi versenye, a Tantárgyháló az összefüggések felfedezésére és tanulmányozására ösztönzi a pályázókat. A projektszerű megközelítést szorgalmazzuk, amelyben a megtapasztalás, az élmény, a tett kap hangsúlyt. A pályamunkák megírásához önálló kutatást kell végezni, azaz nem csak Internetes források, hanem nyomtatott kiadványok (könyvek, folyóiratok, újságok stb.) olvasása, megfigyelések, kísérletek, felmérések, szakemberekkel készített interjú, levéltári kutatás stb. szükséges. A pályázóknak javasoljuk az együttműködést egy intézménnyel (pl. könyvtár, múzeum, levéltár stb.) vagy szakemberrel a kutatása során.

A pályaművek terjedelmét illetőleg az általános iskolások számára az 5 gépelt oldal, középiskolások számára pedig a 12 oldal a javasolt. Ez a terjedelmi korlát magára a szöveges részre, kifejtésre vonatkozik, a mellékletre (táblázatok, grafikonok, képek stb.) nincsenek korlátok.

Természetesen elvárjuk, hogy a pályamunka kizárólagosan a Tantárgyháló versenyre készüljön.

A TÉMAVÁLASZTÁS ezúttal sem kötött. A kutatási terület kiválasztásának egyetlen feltétele, hogy egy fogalompár, fogalomkettős legyen a fókuszában. Így aztán, egy kis leleményességgel/kreativitással bármi, amit a diák/tanár izgalmasnak, aktuálisnak tart, éppen felfigyelt rá, esetleg már foglalkoztatja kiváló téma lehet. Íme, néhány lehetséges ötlet a fogalompár (téma) kijelöléséhez:

 • közösség – egyén

 • kívül – belül

 • anarchia – joguralom

 • firka – nyomtatvány

 • formális – informális

 • tervek – stratégiák

 • habarcs – kence

 • aláírás – jelölés

 • szimmetria – tökéletesség

 • látvány – gondolat

 • együttműködés – verseny

 • esztétikus – funkcionális

 • tény – vélemény

 • sejtés – bizonyosság

 • valóság – képzelet

 • nyelv – tér

 • irodalom – medialitás

 • anyanyelv – államnyelv kapcsolata

 • véges – végtelen

 • látszik – nem látszik (látható–láthatatlan)

 • pontos – pontatlan

 • egyszerű – összetett

 • valószínű – valószínűtlen/valószerűtlen

 • független – összefüggő

 • nagyobb – kisebb

Természetesen a fentiek mindenféle kombinációja, ill. a nekünk eszünkbe sem jutók is a pályázat tárgyát képezik.

A pályamű nem eshet csak a természettudományok, csak a társadalomtudományok, vagy csak a művészetek témakörébe. Keresni kell az összefüggéseket, a kapcsolódási pontokat!

A VERSENY MENETE három lépcsős.

Az első körben ötlettervet kell beküldeni a pályázati felhíváshoz mellékelt jelentkezési adatlapon, amely tartalmazza a választott témát és a tervezett kutatás leírását.

Az ötletterveket az ujkep.modszertani@gmail.com e-mail címre várjuk 2015. szeptember 21., hétfőig. A versenybizottság október elején értesíti a pályázókat az ötlettervek elfogadásáról, a beküldött ötlettervekről és azok megvalósítási folyamatáról egyenként írásbeli szakmai véleményt/útmutatót mellékel.

A második körben az ötlettervek megvalósítása történik, amelyről pályamunkában számolnak be a pályázók. Ez a munka tartalmazza a kutatás elméleti hátterét, valamint a megvalósítás és a kutatási eredmények leírását, összegzést, következtetést,illetve a felhasznált források megnevezését. A pályázatokat postán a szerkesztőség címére (Vajdasági Módszertani Központ, Új Kép szerkesztőség, Ago Mamužić u. 13/II, 24000 Szabadka) és e-mailben az ujkep.modszertani@gmail.com címre is be kell küldeni 2015. november 9., hétfőig. A versenybizottság november folyamán értesíti a pályázókat, hogy mely pályamunka szerzőit és mentorait várja a december elejei döntőre. A döntőre pályamunkánként legfeljebb 2 tanulót illetve mentort áll módunkban meghívni.

A harmadik körben a döntős versenyzők megvédik munkájukat, amelyhez plakátot vagy Power Point prezentációt kell készíteni, de örömmel fogadjuk egyéb szemléltető eszközök, -módok alkalmazását is (pl. rövidfilm, makett, hanganyag stb.). Alapvető fontosságú, hogy a pályázók bizonyítsák tájékozottságukat és jártasságukat az általuk választott témában.

Információk a versenyről a www.ujkep.net honlapon, illetve e-mailben az ujkep.modszertani@gmail.com, telefonon pedig a 064/2447155 számon kaphatók.

Jó témaválasztást, szárnyaló kreativitást, valamint izgalmas kutatómunkát kívánunk!

A Versenybizottságszólj hozzá!
Első kör
Az ötletterveket 2023. november 24.-ig várjuk.
Második kör
A második körben az ötlettervek kivitelezése történik, amelyekről pályamunkában – írott (dolgozat), vagy mozgóképi (videó) megjelenítésű - számolnak be a pályázók. A munka tartalmazza a kutatási téma elméleti hátterét, valamint a szerzett ismeretek, kutatási eredmények leírását, összegzését, illetve a felhasznált források megnevezését. A pályamű eljuttatásának határideje: 2024. február 23.
Harmadik kör (döntő)
A harmadik körben a döntős versenyzők személyesen vagy videó-felvételen keresztül bemutatják projektjük termékét, összefoglaló projektbeszámolót készítenek, megvédik munkájukat, bizonyítják céljaik elérését, jártasságukat az általuk választott témában. A döntő időpontja: 2024. április 12.
2013. Tantargyhalo. Minden jog fenntartva.