Pályázati felhívás 2014

2014.10.13

Célcsoport: általános iskolás felsős és középiskolás diákok, a pályamunkát max. 2 diák írhatja együtt.

Kategóriák: általános és középiskolás.

Pályázat tárgya: önálló kutatás tervezése, megvalósítása és összefoglalása írásbeli pályamű formájában, valamint a kutatás bemutatása és a témában való jártasság bizonyítása a zárórendezvény keretében.

A pályázat célja: önálló kutatások ösztönzése a diákok körében, jelenségek és tudományterületek közötti összefüggések keresése, a természet- és társadalomtudományos ismeretek szintézise, kreativitás és előadói képességek fejlesztése.

Jelentkezési határidő:

–          ötlettervek beküldése: 2014. november 17. hétfő

–          pályaművek eljuttatása: 2015. március 2. hétfő

Jutalmak: a döntőben helyezést elérő pályázatok szerzői ill. mentortanáraik külön-külön mindkét kategóriában pénzjutalomban részesülnek.

–          I. díj 5000 dinár

–          II. díj 3000 dinár

–          III. díj 1500 dinár

–          Közönségdíj: meglepetés ajándék

tantargyhalo2014printA4-v8

Az Új Kép folyóirat 17. tanulmányi versenye, a Tantárgyháló az összefüggések felfedezésére és tanulmányozására ösztönzi a pályázókat. A projektszerű megközelítést szorgalmazzuk, amelyben a megtapasztalás, az élmény, a tett kap hangsúlyt. A pályamunkák megírásához önálló kutatást kell végezni, azaz nem csak Internetes források, hanem nyomtatott kiadványok (könyvek, folyóiratok, újságok stb.) olvasása, megfigyelések, kísérletek, felmérések, szakemberekkel készített interjú, levéltári kutatás stb. szükséges. A pályázóknak javasoljuk, hogy a pályázó együttműködjön egy intézménnyel (pl. könyvtár, múzeum, levéltár stb.) vagy szakemberrel a kutatása során. Természetesen elvárjuk, hogy a pályamunka kizárólagosan a Tantárgyháló versenyre készüljön.

A TÉMAVÁLASZTÁS ezúttal sem kötött, hanem a szó legszorosabb értelmében teljesen szabad. Bármi, amit a diák/tanár izgalmasnak, aktuálisnak tart, éppen felfigyelt rá, esetleg már foglalkoztatja kiváló téma lehet. Íme néhány lehetséges ötlet a témaválasztáshoz:

– élőhely(em) és annak élőlényei, ökológai változások,fenntartható fejlődés,  természetvédelem;

– a globális felmelegedés (lég-, talaj-, vízszennyezés) helyi mutatóinak tanulmányozása hatásának összegzése,  vagy kutatás a szilárd háztartási hulladék – „szemét” területén (mennyisége és összetétele) urbánus környezetben;

– (helyi) irodalmár, festő, tudós, szakember, történelmi személyiség munkásságának kutatása;

– településrész változásai, fejlődése, a település földrajzi, gazdasági, művelődési sajátosságai, változásai korokon keresztül, a település nyelvi „jeleinek” feltárása (hirdetőtáblák, falfirkák,  hirdetőoszlopok nyelve), diáknyelv iskoládban, környezeted szimbólumrendszere;

– archeológiai témák (őslények, az emberek által létrehozott kultúrák, eszközök, ősi művészet);

– az irodalmi élet színterei, fejlődése, alakulása egy adott településen;

– a tanulók nyelvekhez való viszonyulása (a környezet nyelve és az idegen nyelv), kétnyelvűség, nyelvjárások, diáknyelv stb. kutatása (kérdőívekkel, felmérésekkel);

– földtani és talajtani témák;

– népszokások, népművészeti alkotások;

– fizikai, kémiai (anyagtani, statikai, elektromágneses, mozgással kapcsolatos, csillagászati, űrkutatási stb.) folyamat, jelenség széleskörű tanulmányozása;

– matematikai, geometriai, logikai problémák;

– kortárs kulturális témák (irodalom, film, színház, zene, festészet, szobrászat, építészet stb.);

– gazdasági témák (ipar, kisipar, technológia, utazás, szállítás, munka hatékonysága, vezetés, szervezés, menedzsment, pénzügyek, tárgyalás, szerződések);

– populációk jellemzőinek mennyiségi és minőségi változásai :

– pszichológiai témák (érzékelés, érzések, gondolkodás, emlékezés, felejtés, tanulás, személyiség-, tömegpszichológia).

Természetesen a fentiek mindenféle kombinációja, ill. a nekünk eszünkbe sem jutók is a pályázat tárgyát képezik. Bármely téma esetében előnynek számít a természet- és társadalomtudományi ismeretek integrálása.

A VERSENY MENETE három lépcsős.

Az első körben ötlettervet kell beküldeni a pályázati felhíváshoz mellékelt jelentkezési adatlapon, amely tartalmazza a választott témát és a tervezett kutatás leírását.

Az ötletterveket az ujkep.modszertani@gmail.com e-mail címre várjuk 2014. november 17., hétfőig. A versenybizottság november folyamán értesíti a pályázókat az ötlettervek elfogadásáról, a beküldött ötlettervekről egyenként írásbeli szakmai véleményt/útmutatót mellékel.

második körben az ötlettervek megvalósítása történik, amelyről pályamunkában számolnak be a pályázók. Ez a munka tartalmazza a kutatás elméleti hátterét, valamint a megvalósítás és a kutatási eredmények leírását, összegzést, következtetést,illetve a felhasznált források megnevezését. A pályázatokat postán a szerkesztőség címére (Vajdasági Módszertani Központ, Új Kép szerkesztőség, Ago Mamužić u. 13/II, 24000 Szabadka) és e-mailben az ujkep.modszertani@gmail.com címre is be kell küldeni 2015. március 2., hétfőig. A versenybizottság március elején értesíti a pályázókat, hogy mely pályamunka szerzőit és mentorait várja az áprilisi döntőre. A döntőre pályamunkánként legfeljebb 2 tanulót illetve mentort áll módunkban meghívni.

harmadik körben a döntős versenyzők megvédik munkájukat, amelyhez plakátot vagy Power Point prezentációt kell készíteni, de örömmel fogadjuk egyéb szemléltető eszközök, -módok alkalmazását is (pl. rövidfilm, makett, hanganyag stb.). Alapvető fontosságú, hogy a pályázók bizonyítsák tájékozottságukat és jártasságukat az általuk választott témában.

Információk a versenyről a www.ujkep.net honlapon, illetve e-mailben az ujkep.modszertani@gmail.com, telefonon pedig a 064/285-2083-as számon kaphatók.

Jó témaválasztást, szárnyaló kreativitást, valamint izgalmas kutatómunkát kívánunk!

A Versenybizottság

 szólj hozzá!
Első kör
Az ötletterveket 2023. november 24.-ig várjuk.
Második kör
A második körben az ötlettervek kivitelezése történik, amelyekről pályamunkában – írott (dolgozat), vagy mozgóképi (videó) megjelenítésű - számolnak be a pályázók. A munka tartalmazza a kutatási téma elméleti hátterét, valamint a szerzett ismeretek, kutatási eredmények leírását, összegzését, illetve a felhasznált források megnevezését. A pályamű eljuttatásának határideje: 2024. február 23.
Harmadik kör (döntő)
A harmadik körben a döntős versenyzők személyesen vagy videó-felvételen keresztül bemutatják projektjük termékét, összefoglaló projektbeszámolót készítenek, megvédik munkájukat, bizonyítják céljaik elérését, jártasságukat az általuk választott témában. A döntő időpontja: 2024. április 12.
2013. Tantargyhalo. Minden jog fenntartva.