TANTÁRGYHÁLÓ 2023/2024

2023.10.29

Célcsoport: általános iskolás felsős és középiskolás diákok, a pályamunkát legfeljebb két diák készítheti együtt.

Kategóriák: általános és középiskolás.

Pályázat tárgya: önálló kutatás tervezése, megvalósítása és összefoglalása írásbeli pályamű vagy videó formájában, valamint a kutatás bemutatása és a témában való jártasság bizonyítása a záró rendezvény keretében.

A pályázat célja: önálló, projekt jellegű kutatások ösztönzése a diákok körében, a tudományterületek és az azokhoz tartozó tudományágak közötti összefüggések keresése és a szerzett ismeretek szintézise, a kreativitás és a megjelenítési, előadói képességek fejlesztése.

Jelentkezési határidő:

 • ötlettervek beküldése: 2023. november 24.
 • pályaművek eljuttatása: 2024. február 23.
 • döntő: 2024. április 12.

Jutalmak: a döntőben helyezést elérők vásárlási utalványban részesülnek.

A 25. Tantárgyháló tanulmányi verseny a jelenségek, események, törvényszerűségek közötti összefüggések felfedezésére és tanulmányozására hívja a pályázókat. A projektszerű megközelítést szorgalmazzuk, amelyben külön hangsúlyt kap a megtapasztalás, az élmény, a célirányos cselekvés. A pályamunkák megírásához, vagy mozgóképi megjelenítéséhez önálló kutatást kell végezni, azaz nemcsak internetes források, hanem nyomtatott kiadványok (könyvek, folyóiratok, újságok stb.) tanulmányozása, de megfigyelések, kísérletek, felmérések, szakemberekkel készített interjúk, levéltári kutatások stb. szükségesek. A pályázóknak javasoljuk az együttműködést valamely intézménnyel (pl. könyvtár, múzeum, levéltár stb.) vagy szakemberrel a kutatás során. 

A pályaművek terjedelmét illetően az általános iskolások számára 5 gépelt oldal, a középiskolások számára pedig 12 oldal ajánlott. Ez a terjedelmi korlát magára a szöveges részre vonatkozik, a mellékletre (táblázatok, grafikonok, képek stb.) nincs korlátozás. 

A videós formátumú pályaművek terjedelme 3-5 perc legyen.

Természetes követelmény, hogy a pályamunka kizárólagosan a Tantárgyháló versenyre készüljön és egyedi szöveg/videó legyen.

A TÉMAVÁLASZTÁS ezúttal sem teljesen kötött. A tervezett majd megvalósításra kerülő projektmunka egyetlen feltétele, hogy a versenyző által választott fogalom/téma köré épüljön úgy, hogy két (különböző) tudományterületre koncentrál.

Az idei Tantárgyháló feldolgozásra ajánlott témái:

 • zöld
 • egyensúly
 • újratervezés
 • fehérje
 • levegőkémia
 • szintézis
 • mindenmentes
 • ribonukleinsav
 • változás – változtatás
 • katarzis
 • fény – árnyék
 • Nincs új a nap alatt
 • út – úton levés (motívum)
 • ismétlés
 • megújuló energiaforrás
 • üzemanyag
 • mesterséges intelligencia
 • műszaki rajz
 • erőmű
 • repülés
 • építés
 • Szovjetunió
 • hidegháború
 • Szentföld
 • Izrael
 • háború
 • béke
 • űrkutatás
 • robottechnika
 • adatgyűjtés
 • játékfejlesztés
 • hardver
 • szimuláció
 • hálózat
 • összefüggő és nem összefüggő
 • páratlan vagy páros
 • Hányféleképpen….?
 • párhuzam
 • érintő
 • ellentmondás-mentes

A VERSENY MENETE három lépcsős. 

Az első körben ötlettervet/projekttervet kell készíteni és beküldeni a jelentkezési adatlapon. A kitöltött adatlapot az empe@mts.rs e-mail címre várjuk 2023. november 24-ig. A versenybizottság átnézi/elemzi, majd értesíti a pályázókat az ötlettervek elfogadásáról, és a projekttel kapcsolatban szakmai véleményt/útmutatót mellékel.

A második körben az ötlettervek kivitelezése történik, amelyekről pályamunkában – írott (dolgozat), vagy mozgóképi megjelenítésű (videó) – számolnak be a pályázók. A munka tartalmazza a kutatási téma elméleti hátterét, valamint a szerzett ismeretek, kutatási eredmények leírását, összegzését, illetve a felhasznált források megnevezését. A pályázatokat postán az Észak-bácskai Magyar Pedagógus Egyesület címére (Sonja Marinković 26, 24000 Szabadka) és e-mailben az empe@mts.rs címre is be kell küldeni. Határidő: 2024. február 23. A versenybizottság március hó végéig értesíti a pályázókat, hogy mely pályamunka szerzőit és mentorait várja a 2024. április 12-re tervezett döntőre.

A harmadik körben tehát a döntős versenyzők bemutatják projektjüket, összefoglaló beszámolót készítenek, megvédik munkájukat, bizonyítják céljaik elérését, tudásukat, jártasságukat az általuk választott témában. 

A projekt támogatói a Tartományi Oktatási Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság. A verseny szervezői a Vajdasági Módszertani Központ és az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete.

Információk elérhetők a www.tantargyhalo.net honlapon, illetve e-mailben az empe@mts.rs címen, telefonon pedig a 024/557-596 számon kaphatók.

Megragadó témaválasztást, szárnyaló alkotókedvet, valamint izgalmas kutatómunkát kívánunk!

A Versenybizottságszólj hozzá!
Első kör
Az ötletterveket 2023. november 24.-ig várjuk.
Második kör
A második körben az ötlettervek kivitelezése történik, amelyekről pályamunkában – írott (dolgozat), vagy mozgóképi (videó) megjelenítésű - számolnak be a pályázók. A munka tartalmazza a kutatási téma elméleti hátterét, valamint a szerzett ismeretek, kutatási eredmények leírását, összegzését, illetve a felhasznált források megnevezését. A pályamű eljuttatásának határideje: 2024. február 23.
Harmadik kör (döntő)
A harmadik körben a döntős versenyzők személyesen vagy videó-felvételen keresztül bemutatják projektjük termékét, összefoglaló projektbeszámolót készítenek, megvédik munkájukat, bizonyítják céljaik elérését, jártasságukat az általuk választott témában. A döntő időpontja: 2024. április 12.
2013. Tantargyhalo. Minden jog fenntartva.